ព្រឹត្ដិការណ៍កន្លងមក

បាឋកថាជាសាធារណៈ ស្តីពីរបបនយោបាយ​ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

បាឋកថាជាសាធារណៈ ស្តីពីរបបនយោបាយ​ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 1024 683 Cambodia Development Center

  អំពីកម្មវិធី មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា បានសហការជាមួយ​សាកលវិទ្យាល័យ​ ប៊ែលធី​ អន្ដរជាតិ​ រៀបចំបាឋកថាជាសាធារណៈ ស្តីពីរបបនយោបាយ​ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច កាលពីថ្ងៃទី១​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ​ ប៊ែលធី​ អន្ដរជាតិ។ ក្រៅពីបាឋកថាជាសាធារណៈនេះ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា គ្រោងនឹងរៀបចំជាវេទិកា, សិក្ខាសាលា និងបាឋកថា​ទៅ​លើ​ប្រធានបទ​នានាៗ​ជាច្រើន​ទៀត​នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះ។

read more

(English) Seminar on Cyberspace

(English) Seminar on Cyberspace 1024 683 Cambodia Development Center

Sorry, this entry is only available in %LANG:

read more

បាឋកថាសាធារណៈស្តីពី សាយប៊ើស្ប៉េស (Cyberspace) និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

បាឋកថាសាធារណៈស្តីពី សាយប៊ើស្ប៉េស (Cyberspace) និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា 1024 683 Cambodia Development Center

អំពីកម្មវិធី មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា មានកិត្តិយសបានអញ្ជើញលោកស្រីបណ្ឌិត Anne-Emmanuelle KAHN ឯកទេសលើច្បាប់ស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា មកធ្វើបាឋកថាសាធារណៈស្តីពី សាយប៊ើស្ប៉េស (Cyberspace) និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅអគារ G នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ ការរៀបចំបាឋកថាជាសាធារណៈនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ និងផលប៉ះពាល់នានានៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

read more