ព័ត៌មានសំខាន់ៗថ្ងៃនេះ 1. កម្ពុជា បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភក្រោយការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីល សាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើង និងអំពាវនាវឱ្យមានការគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ 2. អនុប្រធានទី១ អាជ្ញាធរមីន បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយកជំនួយប្រជាជនន័រវែសប្រចាំកម្ពុជា អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកម្មភាពមីន ឆ្ពោះទៅការបោសសម្អាតមីនឱ្យអស់ក្នុងឆ្នាំ២០២៥។ 3. សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានបញ្ជាក់ពីកត្តាសុខសន្តិភាព និងភាពជោគជ័យនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ដែលនាំឱ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹតិ្តការណ៍អន្តរជាតិធំៗ ជាបន្តបន្ទាប់។

Vision

We envision CD-Center to be “a founded contributor – academically and professionally – to a developed Cambodia.”

Read More

Objective

The objectives of the CD-Center are:

  • to contribute to national and international policy development through undertaking relevant researches and projects;

Read More

Mission

The “Cambodia Development Center” is a non-profit, research think tank. The CD-Center purports to make contribution …

Read More

Activities

The CD-Center does its utmost to create, develop, and disseminate ideas, policies and strategies on national, regional and international development and to nourish human resources by focusing the three main activities as below:

Read More

AUDIOBOOK: UNDERSTANDING THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Chapter 1: Introduction: Context of the Fourth Industrial Revolution
Chapter 2: The Fourth Industrial Revolution
Chapter 3: Understanding Digital Economy
Chapter 4: Emerging Technologies of the Fourth Industrial Revolution
Chapter 5: All You Need to Know About Smart Cities
Chapter 6: Everything You Need to Know About 5G
Chapter 7: What Do We Know About “Artificial Intelligence”
Chapter 8: Big Data: Too Big to Ignore
Chapter 9: Internet of Things (IoT): The Network of Network
Chapter 10: Blockchain Technology: More Than Just Bitcoin
Chapter 11: Why Digital Literacy Matters?
Chapter 12: Social Media in the Context of Industry 4.0
National Partners
International Partners