Search Results for :

TEST

Sample TitleButton

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១

—— ក្នុងនីតិកាលទី៧នេះ ឯកសារសំខាន់នោះចំនួន ០២ ត្រូវបានដាក់ចេញ មួយក្នុងចំណោមនោះគឺ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើតការងារ, ធានាសមធម៌, បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងរក្សាចីរភាព ដែលនឹងដើរតួជាទិសដៅក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ ខាងមុខ។ នៅក្នុងផ្នែកទី១ នៃភាគទី៤ នេះ នឹងធ្វើការពន្យល់លម្អិត អំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ថាតើអ្វីជាបញ្ចកោណ? អ្វីជាដំណាក់កាលទី១? តើរាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧នៃរដ្ឋសភា មានភាពចាំបាច់ដូចម្តេចខ្លះក្នុងការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះ?

Significant Breakthroughs for Cambodia in 2023

AUTHOR *Ms. KOY Sopheavy is a Program Officer at Cambodia Development Center. ABOUT Aide-Memoire 2023 was the year that Cambodia celebrated her achievements on multiple fronts, ranging from hosting the…

សេចក្តីសង្ខេប យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ និង គោលនយោបាយអាទិភាព ៦ចំណុច ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣

ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី បញ្ចកោណទាំង ៥ នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើតការងារ, ធានាសមធម៌, បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងរក្សាចីរភាព។ ឈរលើមូលដ្ឋាននៃសមិទ្ធផល ដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ កន្លងមក និងការពិនិត្យវាយតម្លៃនិន្នាការតំបន់ និងសកល ជាមួយនឹងការប្រមើលមើលទៅ ២៥ឆ្ខាងមុខ សំដៅឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជា ឆ្នាំ២០៥០។  ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ គោលនយោបាយអាទិភាពចំនួន ០៦ចំណុច នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១  សម្រាប់ចាប់អនុវត្ត មុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងតួនាទីជារបៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច កម្មវិធី នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនីតិកាលទី…

Capacity Training

Thursday April 20th, 2023 Consultation Session on “Smart Village in Cambodia” Consultation Session on “Smart Village in Cambodia” https://www.cd-center.org/wp-content/uploads/2023/11/340917812_939487367083320_6070839529889268799_n-1024x683.jpg 1024 683 Cambodia Development Center Cambodia Development Center //www.cd-center.org/wp-content/uploads/2018/08/logo.jpg Thursday April…

Let’s Talk Democracy

Wednesday January 31st, 2024 យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ https://www.cd-center.org/wp-content/uploads/2024/01/Copy-of-Heading-1024x576.jpg 1024 576 Cambodia Development Center Cambodia Development Center //www.cd-center.org/wp-content/uploads/2018/08/logo.jpg Wednesday January 31st, 2024 Wednesday February 7th, 2024…

ភាគទី៣៖ ដំណើរការនៃការបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយ

នាដើមនីតិកាលនិមួយៗ យើងតែងតែឃើញមានការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រនានា មានជាអាទិ៍យុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង៤ដំណាក់កាល ដែលត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យ និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនយ៉ាងល្អប្រសើរលើគ្រប់វិស័យ។ សម្រាប់នីតិកាលទី៧ នេះ យើងក៏ឃើញមានការលេចឡើងនៃឯកសារសំខាន់ ចំនួន ០២ គឺកម្មវិធីនយោ បាយ និងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១។ នៅក្នុងវីដេអូភាគទី៣ នេះ នឹងធ្វើការពន្យល់លម្អិត អំពីដំណើរនៃការបង្កើតកម្មវិធីនយោ បាយ។ ថាតើកម្មវិធីនយោ បាយ មួយ ត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីអ្វីខ្លះ មុននឹងក្លាយជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ?

«តើការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះ មានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះ?»

«តើការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះ មានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះ?» រាជរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧ បានចូលកាន់តំណែងពេញសមត្ថភាព នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោយពីបានឆ្លងកាត់ដំណើរការបោះឆ្នោតការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិវិធីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ប៉ុន្តែអ្នកមានដឹងទេថា តើការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះ មានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះ? មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សូមចាក់ផ្សាយនូវវីដេអូអប់រំភាគទី២ នៃកម្រងវីដេអូ «តោះ!និយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ»។  

MORNING NEWS BRIEF [AUGUST 30, 2023]

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ សម្តេចតេជោ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលចប់អាណត្តិ បានជួបពិភាក្សា និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី​ ជាពិសេសលើការគាំទ្រលើការគ្រប់គ្រងបញ្ហាកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា។ ប្រភព៖ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ បី ធី វី  ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត បានថ្លែងថា កម្ពុជាពិតជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិក ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពគ្នា និងផ្តល់ប្រយោជន៍រួម លើសពីផលប្រយោជន៍នយោបាយ។ ប្រភព៖ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ កម្ពុជា និងជប៉ុន បានធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចសន្ទនា ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សលើកទី១២ ដែលពិភាក្សាលើការបោះឆ្នោត សេរីភាពមូលដ្ឋាន កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ និងកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌។ ប្រភព៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា…

MORNING NEWS BRIEF [AUGUST 29, 2023]

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត បានបង្ហាញជំហរក្នុងការគាំទ្របេក្ខភាពរបស់ទីម័រខាងកើតនៅក្នុងអាស៊ាន អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងនិម្មាបនកម្មតំបន់ និងសកលនានា។ ប្រភព៖ សារព័ត៌មានដើមអម្ពិល ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត បានថ្លែងពីការអនុវត្តគោលនយោបាយបន្តពីអាណត្តិចាស់ ដោយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ឱ្យកាន់តែមុតស្រួច។ ប្រភព៖ សារព័ត៌មានថ្មីៗ អគ្គលេខាធិការរងUN បានអបអរសាទរដល់លទ្ធផលជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា និងជូនពរដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៧ ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត។ ប្រភព៖ Fresh News ព័ត៌មាននយោបាយ លោកជំទាវ​ប្រធានរដ្ឋសភា បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងថ្មី ឱ្យខិតខំបំពេញភារកិច្ច និងស្ទួយកិត្តិនាមកម្ពុជា ដោយឈរលើមូលដ្ឋានតម្លៃជាតិ…