Search Results for :

សេចក្តីសង្ខេប យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ និង គោលនយោបាយអាទិភាព ៦ចំណុច ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣

ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី បញ្ចកោណទាំង ៥ នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើតការងារ, ធានាសមធម៌, បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងរក្សាចីរភាព។ ឈរលើមូលដ្ឋាននៃសមិទ្ធផល ដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ កន្លងមក និងការពិនិត្យវាយតម្លៃនិន្នាការតំបន់ និងសកល ជាមួយនឹងការប្រមើលមើលទៅ ២៥ឆ្ខាងមុខ សំដៅឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជា ឆ្នាំ២០៥០។ ខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ គោលនយោបាយអាទិភាពចំនួន ០៦ចំណុច នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១  សម្រាប់ចាប់អនុវត្ត មុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងតួនាទីជារបៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច កម្មវិធី នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនីតិកាលទី…

TEST

Sorry, this entry is only available in English.

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១

—— ក្នុងនីតិកាលទី៧នេះ ឯកសារសំខាន់នោះចំនួន ០២ ត្រូវបានដាក់ចេញ មួយក្នុងចំណោមនោះគឺ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើតការងារ, ធានាសមធម៌, បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងរក្សាចីរភាព ដែលនឹងដើរតួជាទិសដៅក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ ខាងមុខ។ នៅក្នុងផ្នែកទី១ នៃភាគទី៤ នេះ នឹងធ្វើការពន្យល់លម្អិត អំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ថាតើអ្វីជាបញ្ចកោណ? អ្វីជាដំណាក់កាលទី១? តើរាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧នៃរដ្ឋសភា មានភាពចាំបាច់ដូចម្តេចខ្លះក្នុងការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះ?

Significant Breakthroughs for Cambodia in 2023

AUTHOR *Ms. KOY Sopheavy is a Program Officer at Cambodia Development Center. ABOUT Aide-Memoire 2023 was the year that Cambodia celebrated her achievements on multiple fronts, ranging from hosting the…

Capacity Training

Thursday April 20th, 2023 Consultation Session on “Smart Village in Cambodia” Consultation Session on “Smart Village in Cambodia” https://www.cd-center.org/wp-content/uploads/2023/11/340917812_939487367083320_6070839529889268799_n-1024x683.jpg 1024 683 Cambodia Development Center Cambodia Development Center //www.cd-center.org/wp-content/uploads/2018/08/logo.jpg Thursday April…

Let’s Talk Democracy

Wednesday January 31st, 2024 យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ផ្នែកទី១ ភាគទី៤៖ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ https://www.cd-center.org/wp-content/uploads/2024/01/Copy-of-Heading-1024x576.jpg 1024 576 Cambodia Development Center Cambodia Development Center //www.cd-center.org/wp-content/uploads/2018/08/logo.jpg Wednesday January 31st, 2024 Wednesday February 7th, 2024…

ភាគទី៣៖ ដំណើរការនៃការបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយ

នាដើមនីតិកាលនិមួយៗ យើងតែងតែឃើញមានការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រនានា មានជាអាទិ៍យុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង៤ដំណាក់កាល ដែលត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យ និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនយ៉ាងល្អប្រសើរលើគ្រប់វិស័យ។ សម្រាប់នីតិកាលទី៧ នេះ យើងក៏ឃើញមានការលេចឡើងនៃឯកសារសំខាន់ ចំនួន ០២ គឺកម្មវិធីនយោ បាយ និងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១។ នៅក្នុងវីដេអូភាគទី៣ នេះ នឹងធ្វើការពន្យល់លម្អិត អំពីដំណើរនៃការបង្កើតកម្មវិធីនយោ បាយ។ ថាតើកម្មវិធីនយោ បាយ មួយ ត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីអ្វីខ្លះ មុននឹងក្លាយជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ?

«តើការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះ មានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះ?»

«តើការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះ មានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះ?» រាជរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧ បានចូលកាន់តំណែងពេញសមត្ថភាព នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោយពីបានឆ្លងកាត់ដំណើរការបោះឆ្នោតការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិវិធីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ប៉ុន្តែអ្នកមានដឹងទេថា តើការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះ មានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ និងទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះ? មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សូមចាក់ផ្សាយនូវវីដេអូអប់រំភាគទី២ នៃកម្រងវីដេអូ «តោះ!និយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ»។  

MORNING NEWS BRIEF [AUGUST 30, 2023]

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ សម្តេចតេជោ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលចប់អាណត្តិ បានជួបពិភាក្សា និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី​ ជាពិសេសលើការគាំទ្រលើការគ្រប់គ្រងបញ្ហាកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា។ ប្រភព៖ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ បី ធី វី  ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត បានថ្លែងថា កម្ពុជាពិតជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិក ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពគ្នា និងផ្តល់ប្រយោជន៍រួម លើសពីផលប្រយោជន៍នយោបាយ។ ប្រភព៖ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ កម្ពុជា និងជប៉ុន បានធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចសន្ទនា ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សលើកទី១២ ដែលពិភាក្សាលើការបោះឆ្នោត សេរីភាពមូលដ្ឋាន កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ និងកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌។ ប្រភព៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា…

MORNING NEWS BRIEF [AUGUST 29, 2023]

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត បានបង្ហាញជំហរក្នុងការគាំទ្របេក្ខភាពរបស់ទីម័រខាងកើតនៅក្នុងអាស៊ាន អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងនិម្មាបនកម្មតំបន់ និងសកលនានា។ ប្រភព៖ សារព័ត៌មានដើមអម្ពិល ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត បានថ្លែងពីការអនុវត្តគោលនយោបាយបន្តពីអាណត្តិចាស់ ដោយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ឱ្យកាន់តែមុតស្រួច។ ប្រភព៖ សារព័ត៌មានថ្មីៗ អគ្គលេខាធិការរងUN បានអបអរសាទរដល់លទ្ធផលជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា និងជូនពរដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៧ ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត។ ប្រភព៖ Fresh News ព័ត៌មាននយោបាយ លោកជំទាវ​ប្រធានរដ្ឋសភា បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំងថ្មី ឱ្យខិតខំបំពេញភារកិច្ច និងស្ទួយកិត្តិនាមកម្ពុជា ដោយឈរលើមូលដ្ឋានតម្លៃជាតិ…