Publication

កំណែទម្រង់ ឬកំណែខ្លឹមសារ ក្នុងវិស័យអប់រំ?” 1024 536 Cambodia Development Center

កំណែទម្រង់ ឬកំណែខ្លឹមសារ ក្នុងវិស័យអប់រំ?”

អំពីអ្នកនិពន្ធ *បណ្ឌិត អ៊ុន លាង គឺជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងមនុស្សសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ យោងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធ អ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងវិស័យអប់រំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺការសង្កត់ធ្ងន់លើប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ដែលចេញពីកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ច និងគណនេយ្យភាព។ អ្វីដែលត្រូវបានមើលរំលង ឬបំភ្លេចចោល គឺខ្លឹមសារដែលត្រូវតែមានក្នុងកម្មវិធីសិក្សា និងសៀវភៅសិក្សាគោល ដែលយើងត្រៀមដើម្បីបណ្តុះបញ្ញាញាណរបស់ប្រជាជនខ្មែរ សម្រាប់នាំមកនូវវឌ្ឍនភាពដល់សង្គមកម្ពុជា។ ក្នុងន័យនេះ កំណែទម្រង់ត្រូវតែយល់ក្នុងផ្លូវខ្លឹមសារ ដែលជាជាងកែទម្រង់ យើងត្រូវ កែខ្លឹមសារ។ ចេញពីការកែខ្លឹមសារកម្មវិធីសិក្សា និងសៀវភៅសិក្សាគោលដ៏ត្រឹមត្រូវ ដែលជាដំណើរការកំណែខ្លឹមសារ វានឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ណែនាំកំណែទម្រង់…

Education: Key to Making Cambodia Great Again 1024 536 Cambodia Development Center

Education: Key to Making Cambodia Great Again

AUTHOR *Heng Kimkong is a Visiting Senior Research Fellow at Cambodia Development Center, an Australia Awards scholar pursuing a PhD in Education at the University of Queensland and a co-founder…

Promoting Research in Cambodia: Role of Policy Intervention, Academics and Key Stakeholders 1024 536 Cambodia Development Center

Promoting Research in Cambodia: Role of Policy Intervention, Academics and Key Stakeholders

AUTHOR Mr. Heng Kimkong is a Visiting Senior Research Fellow at Cambodia Development Center, an Australia Awards scholar pursuing a PhD in Education at the University of Queensland and a…

Small Satellite: The Key to Access Space Technology for Cambodia 1024 536 Cambodia Development Center

Small Satellite: The Key to Access Space Technology for Cambodia

AUTHOR *Mr. Morokot Sakal is a researcher and lecturer in the IT faculty of the American University of Phnom Penh, and the Robotics teacher in the STEAM program of the…

Macroeconomic Impacts of Remittances: A Two-Country, Two-Sector Model 1024 536 Cambodia Development Center

Macroeconomic Impacts of Remittances: A Two-Country, Two-Sector Model

AUTHOR *Sokchea Lim is an assistant professor and Mulwick scholar in the Department of Economics and Finance at John Carroll University, Ohio, U.S. He holds a PhD in Economics from…

Cybersecurity in Cambodia: Awareness as a First Step 1024 536 Cambodia Development Center

Cybersecurity in Cambodia: Awareness as a First Step

AUTHOR *Dr. Riccardo Corrado is an assistant professor and chair of the ICT program at the American University of Phnom Penh (AUPP) and advisor to the Cambodian Ministry of Post…

ភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការរារាំងចំពោះការបិទខ្ទប់ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ 1024 536 Cambodia Development Center

ភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការរារាំងចំពោះការបិទខ្ទប់ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

អ្នកនិពន្ធ បណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដនយោបាយ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ ផ្ទុយពីអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្វើការប្រៀបធៀបការបិទខ្ទប់ទីក្រុងដើម្បីការពារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ទៅនឹងមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់ខ្មែរក្រហម ដែលមានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ ១ ភាគ ៤ ដោយការអត់ឃ្លាន និងជំងឺជាដើម គោលនយោបាយបិទខ្ទប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្ត ជាគោលនយោបាយបែបវិទ្យាសាស្រ្ដ សំដៅជួយសង្រ្គោះប្រជាជនកម្ពុជា ទៅវិញទេ។ ភស្តុតាងពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជា ណូវែលសេឡង់ និងអូស្រ្ដាលី បង្ហាញថាការបិទខ្ទប់ បានទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ បានយ៉ាងជោគជ័យ។ ផ្ទុយស្រឡះ…

“ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី”៖ របត់បណ្តោះអាសន្ន ឬទៅរកសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្មី? 1024 536 Cambodia Development Center

“ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី”៖ របត់បណ្តោះអាសន្ន ឬទៅរកសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្មី?

អ្នកនិពន្ធ លោកបណ្ឌិត អ៊ុន លាង គឺជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងមនុស្សសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ ក្នុងរយៈពេលជិត២សបា្ដហ៍នៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ឌប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅទាំងស្រុង ក៏ដូចជាការផ្អាកការធ្វើដំណើរ ក្នុងន័យកាត់បន្ថយការរីករាលដាលជាសហគមន៍នៃជំងឺកូវីដ១៩ ភាពច្របូកច្របល់មួយចំនួនបានកើតមានឡើង ហើយគឺចេញពីអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តវិធានការនេះ។ ពួកគេអះអាងថា ពួកគេកំពុងជួបវិបត្តិមួយចំនួនដូចជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ស្បៀងអាហារ និងបញ្ហាផ្លូវចិត្ត។ ចាប់តាំងពីវិបត្តិដែលលេចចេញជារូបរាងច្បាស់ ទាំងនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅកម្ពុជា វាក្យសព្ទ “ប្រក្រតីភាពតាមគន្លងថ្មី” ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍ថា យើងនឹងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។ តែរហូតមកទល់ពេលនេះ ពិភពលោកទាំងមូល រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ…

បញ្ហានៃវ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង៖ បើមិនជួយចែវ កុំយកដៃរាទឹក” 1024 536 Cambodia Development Center

បញ្ហានៃវ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង៖ បើមិនជួយចែវ កុំយកដៃរាទឹក”

អ្នកនិពន្ធ បណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដនយោបាយ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ ការអះអាងរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាល និងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ទៅលើវ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង មានភាពផ្ទុយស្រឡះ ដោយពេលខ្លះគ្មានភាពត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះ។ បញ្ហាជុំវិញការប្រើវ៉ាក់សាំងផលិតនៅចិន (Sinopharm និង Sinovac) មានមិនចេះចប់មិនចេះហើយ។ ដំបូងគេចោទសួរពីសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅចិន បន្ទាប់មកងាកទៅប្រតិកម្មលើការចាក់វ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ច សម្រាប់ក្រុមមនុស្សជាក់លាក់មួយចំនួនវិញ។ បន្ទាប់ពីការអះអាងមិនពិតជុំវិញប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងចិន ត្រូវបានបកស្រាយ ក្រុមប្រឆាំងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឱ្យទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងចិន។ បន្ទាប់ពីបានអានការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាល និងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ…

តើបញ្ញវន្តសាធារណៈជាអ្នកណា? កើតឡើងដោយរបៀបណា? 1024 536 Cambodia Development Center

តើបញ្ញវន្តសាធារណៈជាអ្នកណា? កើតឡើងដោយរបៀបណា?

អ្នកនិពន្ធ លោកបណ្ឌិត អ៊ុន លាង គឺជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងមនុស្សសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ “បញ្ញវន្តសាធារណៈ” ជាពាក្យដែលមានអត្ថន័យចម្រូងចម្រាស់បំផុត សូម្បីនៅកម្រិតសាកលលោក ពីព្រោះពាក្យនេះអាចសំដៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានកំណត់តាមស្ថានភាពដែលពួកគេចូលរួម។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ប្រហែលជាអ្វីមួយដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាជារួមនោះ គឺសារសំខាន់នៃតួនាទីរបស់បញ្ញវន្តសាធារណៈក្នុងសង្គម។ យ៉ាងណាមិញ ពាក្យ “បញ្ញវន្តសាធារណៈ” ហាក់ដូចជាថ្មីណាស់ក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជា ពីព្រោះវាមិនមាននៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរនោះទេ ហើយទំនងជាត្រូវបានបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេស “Public Intellectual” ដែលវាក្យស័ព្ទស្ទើរតែមាននៅក្នុងគ្រប់វចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់។ប្រសិនបើបញ្ញវន្តសាធារណៈពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ ដែលមិនអាចអត់បានមែននោះ វាចាំបាច់បំផុតក្នុងការកំណត់និយមន័យនៃវាក្យស័ព្ទនេះឱ្យបានច្បាស់ជាមុន តាមរយៈសំណួរថា តើមានលក្ខណវិនិច្ឆ័យបែបណាខ្លះដើម្បីសម្គាល់/សំដៅនរណាម្នាក់ថាជាបញ្ញវន្តសាធារណៈ…