Publication

Cambodian Expert's Opinion

1024 768 Cambodia Development Center

មតិអ្នកជំនាញខ្មែរ៖ តើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា? NOV 20, 2020 ដោយ អ៊ុំ ច័ន្ទមនោ*   រូបភាពដោយក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ប្រសិនជាគេចង់យល់ថា តើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គេត្រូវស្វែងយល់ឱ្យច្បាស់លើចំណុចមួយចំនួន មុននឹងឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា…

Politics and International Relations

Bilahari Kausikan: Ignorance of History and Precarious Support for Pessimist Realism

Bilahari Kausikan: Ignorance of History and Precarious Support for Pessimist Realism 1024 536 Cambodia Development Center

AUTHOR Dr. Un Kheang, an Associate Professor of Political Science at Northern Illinois University and Member of the Board of…

Forth Industrial Revolution and Technology

Social Media in the Context of Industry 4.0

Social Media in the Context of Industry 4.0 1024 536 Cambodia Development Center

AUTHOR Mr. Hor Sithy, Researcher and Member of Executive Committee of Cambodia Development Center. ABOUT Aide-Memoire Opposed to its initial…

Economics

COVID-19: Socio-Economic Impacts

COVID-19: Socio-Economic Impacts 1024 536 Cambodia Development Center

AUTHOR Ms. Chea Muykim is a Research and Publication Coordinator at Cambodia Development Center. ABOUT Article According to the statement…

Social Issues and Development

ភាពជាខ្មែរ ឬទស្សនវិជ្ជាខ្មែរតាមរយៈឥសី “កម្ពុ” និងព្រះបាទ “កៅណ្ឌិន្យ”

ភាពជាខ្មែរ ឬទស្សនវិជ្ជាខ្មែរតាមរយៈឥសី “កម្ពុ” និងព្រះបាទ “កៅណ្ឌិន្យ” 1024 536 Cambodia Development Center

អ្នកនិពន្ធ លោកបណ្ឌិត អ៊ុន លាង គឺជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងមនុស្សសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ អំពីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ គេឃើញមានរឿងព្រេង និងសិលាចារិកមួយចំនួនដែលរៀបរាប់អំពីដើមកំណើតនៃនគរភ្នំ/ហ្វូណន ដូចជា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ការកកើតដំបូងនៃប្រទេសកម្ពុជា ក្លាយចេញមកពីពាក្យ “កម្ពុជៈ” កើតចេញពីរឿងព្រេងមួយដែលនិទានថា ព្រះបាទ “កៅណ្ឌិន្យ” មកពីប្រទេសឥណ្ឌាបាននាំរាជបរិពារ…

Education

What drives failed policy at the World Bank

What drives failed policy at the World Bank 1024 536 Cambodia Development Center

អត្ថបទនេះ បានធ្វើការវិភាគប្រកបដោយការរិះគន់ទៅលើការតាក់តែងគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោក ដែលមានលក្ខណៈថ្មីស្រឡាងមួយ និងគំរូជំនួយសម្រាប់ការអប់រំឧត្តមសិក្សា ដូចដែលបានអនុវត្តនៅកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០១០-២០១៥/១៦។ គម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិក្សា ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅកម្ពុជានេះ គឺចម្លងចេញទាំងស្រុងពីគម្រោងពង្រឹងគុណភាពឧត្តមសិក្សា ដែលអនុវត្តនៅបង់ក្លាដែស ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ ដើម្បីបំពេញបន្ថែមស្នាដៃសិក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រកបដោយការរិះគន់អំពីធនាគារពិភពលោក យើងព្យាយាមប៉ុនប៉ងបង្កើត ទឡ្ហីករណ៍ប្លែកពីគេមួយ៖ ដោយផ្អែកលើរបៀបដែលធនាគារពិភពលោក “គិត” អំពីបរិបទ វាជំរុញឲ្យមានការមើលរំលង សូម្បីអថេរបរិបទដែលសំខាន់បំផុត ប៉ុន្តែដោយសារតែធនាគារ…

Essay and Research Contest

ESSAY CONTEST 2019 – THIRD PLACE WINNER

ESSAY CONTEST 2019 – THIRD PLACE WINNER 1024 536 Cambodia Development Center

អត្ថបទសំណេរជ័យលាភីលេខ៣ ការប្រកួតសំណេរឆ្នាំ២០១៩ អំពី “តើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចសម្រាប់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤?” ដោយ កញ្ញា ទាវ រដ្ឋា ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច។ — បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ គឺជាបដិវត្តន៍ថ្មីនៃយុគសម័យឌីជីថលដែលកំពុងក្លាយជាប្រធានបទពេញនិយមមួយក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំទូទាំងពិភពលោក អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អ្នកជំនាញ ក៏ដូចជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាដើម។ ក្នុងបរិបទកម្ពុជាវិញ វាជាកត្តាមួយសំខាន់ ដែលនឹងជួយឱ្យកម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០…