Posts By :

kunvath sok

Episode 4: “Digital Economy’s Potential for the Future of Cambodia’s Economy”​ 150 150 Cambodia Development Center

Episode 4: “Digital Economy’s Potential for the Future of Cambodia’s Economy”​

Topic Cambodia Speaker Dialogue #Episode4 under the topic: “Digital Economy’s Potential for the Future of Cambodia’s Economy” with H.E. Dr. Kong Marry, Under Secretary of State of Ministry of Economy…

Episode 3: “Cambodia’s Economic (Recovery) Options in New Normal” 150 150 Cambodia Development Center

Episode 3: “Cambodia’s Economic (Recovery) Options in New Normal”

Topic Cambodia speaker dialogue #Episode2 under the topic “Cambodia’s Economic (Recovery) Options in New Normal” by H.E. Dr. Soeng Reth is a Member of Board of Directors at Cambodia Development…

1024 768 Cambodia Development Center

មតិអ្នកជំនាញខ្មែរ៖ ភាពចាំបាច់នៃតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មាន និងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាន ក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩ AUG 25, 2020 ដោយ លោក លាង ដឺលុច*   រូបភាពដោយក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទន្ទឹមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ដែលជាបច្ច័យនៃការយល់ខុសទាក់ទងនឹងវិបត្តិសាកលលោកនេះ ជារឿងចាំបាច់បំផុត និងទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត។ នៅក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នេះ តួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន រឹតតែមានភាពលេចធ្លោ និងមានសារសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់។ អ្នកសារព័ត៌មាន មានគោលការណ៍រួមមួយ គឺការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងប្រតិបត្តិតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។ ក្នុងន័យនេះ អ្នកសារព័ត៌មាន ចាំបាច់ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីជំងឺកូវីដ១៩…

150 150 Cambodia Development Center

Mer AngkearalysIntern Biography Ralys is an intern at Cambodia Development Center. Currently, she is a sophomore student majoring in Media Management at the Department Media and Communication, Royal University of…

150 150 Cambodia Development Center

Ream SreypichIntern Biography Sreypich is an intern at Cambodia Development Center. She pursues two Bachelor Degrees at the Institute of Foreign Language, one is in International Relations under the Department…

150 150 Cambodia Development Center

Tien ChantheavichekaIntern Biography Vicheka is currently an intern at Cambodia Development Center. Presently, she is a sophomore student pursuing her study in two major fields; i.e., Media Management at the…

150 150 Cambodia Development Center

Sararith SundayIntern Biography Sunday is an intern at Cambodia Development Center. She is currently a sophomore majoring in Media Management under the Department of Media and Communication (DMC) and a…

150 150 Cambodia Development Center

Nhem KannikaIntern Biography Kannika is an intern at Cambodia Development Center. Currently, she is a sophomore student in the Department of Media and Communication at Royal University of Phnom Penh. She…

150 150 Cambodia Development Center

Chhay SovanpanhaIntern Biography Sovanpanha is an intern at Cambodia Development Center. She is currently a media management sophomore student at Department of Media and Communication, Royal University of Phnom Penh.…

150 150 Cambodia Development Center

Kheav MorokortIntern Biography Moro Kort is an intern at Cambodia Development Center. Presently, she is a sophomore student at Paragon International University, majoring in Political Science and International Relations. From…